Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo funduszy norweskich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ciemnoniebiesko-żółte logo projektu Prywatne Prawo Danych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Projektu

dr Przemysław Pałka

dr Przemysław Pałka

E-mail

Przemysław Pałka pełni funkcję Kierownika Projektu "Prywatne Prawo Danych: Pojęcia, Praktyki, Zasady i Polityczność". Jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także Affiliated Fellow w Information Society Project na Uniwersytecie Yale. Jego zainteresowania badawcze obejmują styk prawa, technologii i sprawiedliwości społecznej. W szczególności interesuje się prawem prywatnym, prawem konsumenckim, prawem danych osobowych, automatyzacją prawa, prawnymi aspektami sztucznej inteligencji, obiektów wirtualnych i interoperacyjności. Przed rozpoczęciem pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim w styczniu 2021 roku, Przemysław Pałka pełnił funkcję Yale's Fellow in Private Law (2018-2020), a także Researcher w European University Institute we Florencji (2016-2018). Posiada tytuł doktora ('17) i LLM ('14) EUI, a także tytuł magistra ('13) Uniwersytetu Warszawskiego.

Przeczytaj więcej na blogu Przemysława Pałki o prawie, społeczeństwie, technologii i filozofiiPrzemysLAW.technology

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystent badawczy

mgr Katarzyna Wiśniewska

mgr Katarzyna Wiśniewska

E-mail

Katarzyna Wiśniewska jest asystentką badawczą w Projekcie "Prywatne Prawo Danych: Pojęcia, Zasady, Praktyki i Polityczność" oraz asystentką w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie odbywa studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych oraz aplikację radcowską. Jej zainteresowania naukowe obejmują prawo prywatne, prawo IT, ochronę konkurencji i konsumentów, prawo UE oraz prawo japońskie. Jest absolwentką ('20) prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Ukończyła również studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami IT na Politechnice Warszawskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystent badawczy

mgr Radosław Pałosz

mgr Radosław Pałosz

E-mail

Radosław Pałosz jest Asystentem Badawczym w projekcie "Prywatne Prawo Danych: Pojęcia, Zasady, Praktyki i Polityczność". Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2017 r. Jest doktorantem w Katedrze Teorii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy akademickiej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z AI&Law, analizą instytucji społecznych w kontekście cyfrowym, a także wpływie nowych technologii na prawo. Jest kierownikiem indywidualnego projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum nauki pt. "Powstawanie porządków normatywnych w grach MMORPG w perspektywie niektórych koncepcji teoretycznoprawnych". Od lipca 2021 r. Radosław jest adwokatem w Krakowskiej Okręgowej Izbie Adwokackiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby afiliowane

Projekt "Prywatne Prawo Danych" jest otwarty dla wszystkich chętnych do współpracy! Jeśli chciałbyś/chciałabyś się przyłączyć, wyślij maila z kilkoma słowami na swój temat na adres przemyslaw1.palka@uj.edu.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Jan Czarnocki

mgr Jan Czarnocki

E-mail

Jan Czarnocki jest doktorantem i stypendystą Marii Skłodowskiej-Curie w KU Leuven Centre for IT & IP Law. Obecnie zajmuje się badaniem prywatności i ochrony danych, koncentrując się na danych biometrycznych i zdrowotnych w kontekście IoT-AI, w ramach projektu Horizon 2020 Privacy Matters ITN. Jego badania obejmują skrzyżowanie prawa, filozofii, technologii i polityki. Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł LL.M. w zakresie prawa porównawczego uzyskany na China University of Political Science and Law w Pekinie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Bartosz Janik

dr Bartosz Janik

Bartosz Janik jest doktorem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także adiunktem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze obejmują analityczną filozofię prawa (superweniencja i ugruntowanie faktów prawnych, ontologia społeczna), prawoznawstwo eksperymentalne (efekt zakotwiczenia, paradoks abstrakcji/konkretów, błąd perspektywy czasu) oraz filozofię umysłu (przekonania urojeniowe, psychopatologia filozoficzna). ResearchGate

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Małgorzata Kuśmierczyk

Małgorzata Kuśmierczyk

E-mail

Małgorzata Kuśmierczyk studiuje prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz informatykę społeczną na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest założycielką Studenckiego Koła Naukowego CyberLaw. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na styku prawa i technologii, w szczególności na prawnych i społecznych aspektach sztucznej inteligencji, prawie danych oraz legal design.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Szymon Osmola

dr Szymon Osmola

E-mail

Szymon Osmola jest stypendystą w The Edmond J. Safra Center for Ethics na Uniwersytecie Telawiwskim. Posiada tytuł doktora (2022) European University Institute we Florencji, a także magistra prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017). Jego zainteresowania naukowe obejmują filozofię prawa i filozofię polityczną, prawo prywatne, prawo europejskie, a także behawioralną ekonomiczną analizę prawa.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Maciej Próchnicki

mgr Maciej Próchnicki

E-mail

Maciej Próchnicki jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia na styku prawa, filozofii i nauk behawioralnych, w szczególności sądowe podejmowanie decyzji. Ukończył studia magisterskie z zakresu prawa (‘16) oraz kognitywistyki (‘20).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe CyberLaw UJ

Koło Naukowe CyberLaw UJ

Strona

CyberLaw jest kołem naukowym działającym na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zrzeszającym studentów zainteresowanych tematyką związków prawa i nowych technologii. Spotkania orbitują wokół największych problemów związanych z powszechną digitalizacją oraz jej społecznymi i etycznymi implikacjami.