Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo funduszy norweskich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ciemnoniebiesko-żółte logo projektu Prywatne Prawo Danych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O wydarzeniu

Projekt Prywatne Prawo Danych, wraz z Future Law Lab oraz Kołem Naukowym CyberLaw TBSP UJ, serdecznie zapraszają na Jagiellonian 2022 Online Seminar in Data Law. Seminarium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich, jednak aby wziąć w nim udział i otrzymać teksty prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie tego formularza.

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniom ze styku prawa, technologii (w szczególności analityki danych), ekonomii i społeczeństwa. Chcielibyśmy zbadać, jak zasady efektywności i swobody działalności gospodarczej współgrają z zasadami minimalizacji danych i autonomii informacyjnej jednostek, jak prawo przyczyniło się do powstania i legitymizacji społeczeństwa opartego na danych, jakie szkody ponoszą jednostki i społeczeństwa oraz jaką rolę może odegrać prawo w przekształceniu świata cyfrowego w bardziej "ludzkie" środowisko. Pragniemy zgromadzić zarówno młodych, jak i uznanych naukowców z całego świata, stworzyć przestrzeń dla krytycznego zaangażowania oraz zapoznać studentów i badaczy z mniej wpływowych instytucji ze światowym dorobkiem naukowym.

Sesje odbywać się będą w czwartki, w godzinach 17:00-18:30 CET (Paryż, Bruksela, Berlin). Przewidujemy do 40 minut prezentacji, a następnie sesję pytań i odpowiedzi.

Daty i tematy

13

października

Salome Viljoen (Michigan University)

What makes datafication (legally) wrongful?

20

października

Thomas Streinz (New York University)

European Data Law

27

października

Eliza Mik (The Chinese University of Hong Kong)

Much Ado about Artificial Intelligence or: Automating the Process of Contract Formation

3

listopada

Julie E. Cohen (Georgetown Univeristy)

Doughnut Privacy

10

listopada

Orla Lynskey (London School of Economics)

Sustaining Surveillance through Data Protection Law

17

listopada

Przerwa jesienna

24

listopada

Catalina Goanta (Utrecht University)

This man is not a business': Identity commodification and legal tensions between commercial obligations and privacy expectations in the influencer economy

1

grudnia

Federico Galli (University of Bologna)

Algorithmic Marketing and EU Law on Unfair Commercial Practices

8

grudnia

Francesca Episcopo (University of Amsterdam)

Rethinking the fundamental right to data protection in Europe

15

grudnia

Raphaël Gellert (Radboud University)

TBA

Paneliści

Julie E. Cohen

Julie E. Cohen pełni rolę Mark Claster Mamolen Professor of Law and Technology w Georgetown University Law Center. Wykłada i pisze o nadzorze, prywatności i ochronie danych, własności intelektualnej, platformach informacyjnych oraz o tym, jak sieciowe technologie informacyjne i komunikacyjne zmieniają instytucje prawne. Jest autorką książki Between Truth and Power: The Legal Constructions of Informational Capitalism (Oxford University Press, 2019); Configuring the Networked Self: Law, Code and the Play of Everyday Practice (Yale University Press, 2012), która zdobyła nagrodę Association of Internet Researchers Book Award 2013 i znalazła się na krótkiej liście Surveillance & Society Journal's 2013 Book Prize; oraz licznych artykułów w czasopismach i rozdziałów książkowych. Jest również współautorką Copyright in a Global Information Economy (Aspen Law & Business, 4th ed. 2015), wiodącego podręcznika prawa autorskiego. Profesor Cohen jest członkiem Rady Doradczej Electronic Privacy Information Center.
 

Francesca Episcopo

Francesca Episcopo jest badaczką hybrydową, przywiązaną do europejskiego prawa prywatnego, ale często zagłębiającym się w nauki społeczne, prawoznawstwo i teorię polityczną, żywo zainteresowaną rolą i konfiguracją orzekania w prawie prywatnym w pluralistycznych środowiskach prawnych oraz wyzwaniami stawianymi przez nowe technologie. Ukończyła studia prawnicze summa cum laude na Uniwersytecie w Pizie (2014), ze specjalizacją w prawie prywatnym i prawie prywatnym porównawczym oraz studia magisterskie na Uniwersytecie w Oxfordzie (2016). Uzyskała tytuł doktora – doctor Europeaus, summa cum laude – na Uniwersytecie w Pizie, z rozprawą zatytułowaną L'effettività del diritto (privato) europeo nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. Analisi di un concetto indeterminato (2019). W ramach badań postdoktorskich Francesca pracowała w Scuola Superiore Sant'Anna w ramach Centrum Doskonałości w zakresie regulacji robotyki i AI oraz na Uniwersytecie w Pizie w ramach projektu PENSAMI dotyczącego ochrony danych w medycynie spersonalizowanej oraz projektu ELATE dotyczącego prawa medycznego i technologii. W latach 2020 i 2021 była stypendystką Emile Noel w NYU Jean Monnet Centre for International and Regional Economic Law and Justice; tutaj rozwijała swoje badania nad efektywnością w kierunku ich publikacji w książce. Od września 2022 r. Francesca dołączy do Wydziału Prawa UvA jako Assistant Professor europejskiego prawa prywatnego.

Federico Galli

Federico Galli jest młodszym adiunktem w CIRSFID-Alma AI Szkole Prawa Uniwersytetu w Bolonii. W 2021 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych i technologii na Uniwersytecie Bolońskim oraz tytuł doktora informatyki na Uniwersytecie Luksemburskim. Jego obszar badań obejmuje prawo komputerowe (w szczególności prawo do prywatności, prawo ochrony danych, prawo umów i konsumenckie prawo AI) oraz prawo i etykę AI. Publikował w czasopismach włoskich i międzynarodowych. Obecnie jest zaangażowany w kilka projektów dotyczących prawnych i etycznych zagadnień informatyki oraz informatyki prawnej.

 

 

 

Raphaël Gellert

Raphaël Gellert jest adiunktem na Uniwersytecie Radboud, gdzie jest członkiem Radboud Business Law Institute oraz Interdisciplinary Hub for Digitalization and Society (iHub). Jego obecne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół cyfryzacji gospodarki, głównie z perspektywy ochrony danych i ochrony konsumentów. Jest autorem książki The Risk-Based Approach to Data Protection (Oxford University Press, 2020).

 

 

 

Catalina Goanta

Catalina Goanta jest profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie prawa prywatnego i technologii na Uniwersytecie w Utrechcie oraz kierownikiem projektu HUMANads, Starting Grantu finansowanego przez European Research Council, skupiającego się na regulacjach dotyczących monetyzacji treści, w szczególności influencer marketingu. Jest również jednym z redaktorów Journal of European Consumer and Market Law oraz głównym ekspertem prawnym konsorcjum organizującego działalność European Commission’s E-Enforcement Academy.

 

 

 

Orla Lynskey

Orla Lynskey jest profesorem nadzwyczajnym w LSE Law School i profesorem wizytującym w Kolegium Europejskim w Brugii. Jej badania dotyczą skutecznej regulacji systemów cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony danych. Jest redaktorem International Data Privacy Law i członkiem komitetu redakcyjnego Modern Law Review.

 

 

 

 

Eliza Mik

Dr Eliza Mik wykłada prawo umów i technologie prawne na Chińskim Uniwersytecie w Hongkongu. Zanim rozpoczęła pracę naukową, pracowała w wielu firmach zajmujących się oprogramowaniem, start-upach technologicznych i dostawcach usług telekomunikacyjnych w Australii, Malezji, Polsce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, doradzając w zakresie handlu elektronicznego, licencjonowania oprogramowania i zamówień technologicznych. W trakcie swojej kariery akademickiej Eliza konsekwentnie koncentrowała się na prawnych implikacjach automatyzacji transakcji, w tym blockchainów i sztucznej inteligencji, a także na szerszych kwestiach związanych z gospodarką cyfrową i rozpowszechnieniem wszechobecnej informatyki w środowiskach detalicznych. Przyjmując praktyczne, zorientowane na handel podejście, Eliza opublikowała w znaczących czasopismach zagadnienia z zakresu prawa umów i gospodarki cyfrowej. Eliza jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism "Law, Innovation and Technology" oraz "Technology & Regulation". Od marca 2021 r. Eliza jest członkiem grupy ekspertów UNCITRAL ds. projektu gospodarki cyfrowej (Wiedeń) oraz Inclusive Global Legal Innovation Platform on ODR przy Departamencie Sprawiedliwości (Hong Kong SAR). Jej obecne projekty koncentrują się na podejściu do uczenia maszynowego w automatyzacji prawa oraz na podejściu prawnym do smart contracts i smart legal contracts.

Thomas Streinz

Thomas Streinz jest dyrektorem wykonawczym Guarini Global Law & Tech, stypendystą Institute for International Law and Justice oraz profesorem adiunktem w New York University School of Law. Zajmuje się zarządzaniem Internetem, regulacją globalnej gospodarki danymi oraz globalnym prawem i technologią. Na NYU Law organizuje Guarini Colloquium: Regulating Global Digital Corporations (z Josephem H. Weilerem) oraz prowadzi zajęcia z Global Data Law (z Angeliną Fisher) i Global Tech Law (z Benedictem Kingsbury). Jest współredaktorem książki Megaregulation Contested: Global Economic Ordering After TPP (OUP 2019) oraz Artificial Intelligence and International Economic Law: Disruption, Regulation, and Reconfiguration (CUP 2021). Ostatnie publikacje to Confronting Data Inequality, The Beijing Effect: China’s ‘Digital Silk Road’ as Transnational Data Governance oraz Evolution of European Data Law.

 

Salome Viljoen

Salomé jest adiunktem w Michigan Law School. Interesuje się tym, w jaki sposób prawo informacyjne kształtuje nierówności i jak alternatywne rozwiązania prawne mogą zaradzić tym nierównościom. Obecnie Salomé zajmuje się ekonomią polityczną danych społecznych. Interesuje ją, jaki status prawny mają dane społeczne, jakie interesy prawne wiążą się z tymi danymi oraz jak prawo reguluje (i powinno regulować) ich tworzenie i wykorzystywanie. Prace naukowe Salome ukazały się w Yale Law Journal i University of Chicago Law Review Online, a także w miejscach o wydźwięku bardziej technicznym, takich jak ACM Conference on Fairness, Accountability and Transparency. Pisze również eseje i artykuły dla takich czasopism jak Nature, the Guardian, Logic Magazine i Phenomenal World.