Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo funduszy norweskich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ciemnoniebiesko-żółte logo projektu Prywatne Prawo Danych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Celem Projektu "Prywatne Prawo Danych" jest przygotowanie kilku publikacji naukowych (patrz strona O Projekcie). Linki do nich zamieścimy w tym miejscu, gdy tylko będą gotowe. W międzyczasie zapraszamy do zapoznania się z publikacjami naszego Zespołu, na których opiera się projekt, a także do zadawania pytań dotyczących naszych Prac w toku.

Prace opublikowane:

 • P. Pałka, Harmed While Anonymous: Beyond the Personal/Non-Personal Distinction in Data Governance, Technology and Regulation, 2023, s. 22–34, otwarty dostępPytanie badawcze: 1, "Pojęcia".
 • K. Wiśniewska, P. Pałka, The impact of the Digital Content Directive on online platforms’ Terms of Service, w: Yearbook of European Law, 2023, s. 1-19, otwarty dostępPytanie badawcze: 2, "Praktyki".
 • P. Pałka, K. Wiśniewska, R. Pałosz, A. Porębski, Annotated Terms of Service of 100 Online Platforms, Mendeley Data, V1, 2023, Pytanie badawcze: 2, "Praktyki", dostępny tutaj
 • P. Pałka, P. Bystranowski, B. Janik, M. Próchnicki, When “a citizen” becomes little Mary J. The abstract–concrete effects in legal reasoning, and the rule of law, w: Brigaglia M., Roversi C. (eds.), Legal Reasoning and Cognitive Science: Topics and Perspectives, «Diritto & Questioni pubbliche», Special Publication, August 2023, forthcoming, strona wydawcyPytanie badawcze: 1, "Pojęcia", Preprint dostępny tutaj.
 • P. Pałka, Więcej niż dane: Ku teorii kosztów mentalnych ponoszonych przez użytkowników platform, w: Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, M. Namysłowska, K.Podgórski & E. Sługocka-Krupa (red.), C.H. Beck, Warsaw 2022 strona wydawcyPytanie badawcze: 2, "Praktyki". Preprint dostępny tutaj.
 • P. Pałka, Some Light Remarks on Methodology of Law & Technology, w: A Contract Law for the Age of Digital Platforms?, E. Bargelli & V. Calderai (red.), Pacini Editore (2022) strona wydawcyPytanie badawcze: 4, "Polityczność". Preprint dostępny tutaj.
 • P. Pałka, Ciało obce: zasady RODO a gospodarka rynkowa, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, tom 5, nr 11 (2022) strona wydawcy, Pytanie badawcze: 3, "Zasady". Preprint dostępny tutaj.

Prace zaakceptowane do publikacji:

 • P. Pałka, Distributive Consequences of Boilerplate: Theorizing (Lack of) Regulation as (Reverse) Insurance, [w:] Ramsi A. Woodcock (red.), "The Inframarginal Revolution: Markets as Wealth Distributors," Cambridge University Press, 2023. Preprint dostępny tutaj.
 • P. Pałka, K. Wiśniewska, Normative Considerations in Data-driven Personalization of Consumer Insurance Contracts, in: European insurance contract law: the promises and perils of digitalization, C. Poncibò, P. Tereszkiewicz (eds.), Springer International 2023. Preprint dostępny tutaj.
 • P. Pałka, Terms of Injustice, West Virginia Law Review, 2023. Preprint dostępny tutaj.

Prace w przygotowaniu:

Kilka artykułów jest w przygotowaniu  jeśli chciałbyś zaangażować się w nasze prace, np. poprzez czytanie wersji roboczych i przekazywanie informacji zwrotnych, skontaktuj się z nami poprzez adres: przemyslaw1.palka@uj.edu.pl

What is "Data"? A Legally Useful Ontology

Opis: artykuł analizuje, w jaki sposób jest używany termin "dane" i proponuje zastąpić te niejasne pojęcia kategoryzacjami zwiększającymi siłę opisową języka w dyskursach politycznych i prawnych.

Pytanie badawcze: 1, "Pojęcia"

Stan prac: Etap koncepcyjny, przegląd literatury i burza mózgów w toku.

Harmed While Anonymous: Beyond the Personal/Non-Personal Distinction in Data Governance

Opis: artykuł stanowi krytykę założenia, że szkoda jednostki może wyniknąć tylko w wynuku przetwarzania danych osobowych. Wskazuje, że jakkolwiek założenie to jest prawdziwe w przypadku ujawniania danych bez zgody, to nie uwzględnia szkodliwego użycia danych nieosobowych, które może być dyskryminujące, manipulujące, lub powodować szkody na zdrowiu psychicznym. Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, tekst wprowadza nowe pojęcie "danych o ludziach", zmierzające do zaproponowania bardziej adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych

Pytanie badawcze: 1 "Pojęcia", 2 "Praktyki"

Stan prac: Złożone do Regulation & Governance.

"Prywatne prawo danych" opiera się na dotychczasowym dorobku Kierownika projektu i asystentów badawczych, w tym na wynikach badań zaprezentowanych w następujących pracach:

 • P. Pałka, The World of Fifty (Interoperable) Facebooks, Seton Hall Law Review, tom 51, nr 4 (2021) otwarty dostępssrn
 • P. Pałka, Private Law and Cognitive Science, w: Law and Mind, B. Brożek, J. Hage & N. Vincent (red.), Cambridge University Press (2021) strona wydawcypreprint
 • P. Pałka & Marco Lippi, Big Data Analytics, Online Terms of Service and Privacy Policies, w: Big Data Law Research Handbook, R. Vogl (red.), Edward Elgar (2021) strona wydawcypreprint
 • P. Pałka, Algorithmic Central Planning: Between Efficiency and Freedom, Law and Contemporary Problems, tom 83, nr 2, s. 125-149 (2020) otwarty dostępssrn
 • P. Pałka, Data Management Law for the 2020s: The Lost Origins and the New Needs, Buffalo Law Review, tom 68, nr 2, s. 559-640 (2020) otwarty dostępssrn
 • K. Wiśniewska, Przechowywanie danych w chmurze w perspektywie dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2020), otwarty dostęp
 • M. Lippi, G. Contissa, A. Jabłonowska, F. Lagioia, H.-W. Micklitz, P. Pałka, G. Sartor & P. Torroni, The Force Awakens: Artificial Intelligence for Consumer Law, Journal of Artificial Intelligence Research, tom 67, s. 169-190 (2020) otwarty dostęp
 • M. Lippi, P. Pałka, G. Contissa, F. Lagioia, Hans-W. Micklitz, G. Sartor & P. Torroni, CLAUDETTE: An Automated Detector of Potentially Unfair Clauses in Online Terms of Service, Artificial Intelligence and Law, tom 27, nr 2, s. 117–139 (2019) strona wydawcyarXiv
 • H.-W. Micklitz, P. Pałka, Y. Panagis, The Empire Strikes Back: Digital Control of Unfair Terms of Online Services, Journal of Consumer Policy, tom 40, nr 3, s. 367–388 (2017) strona wydawcypreprint
 • R. Pałosz, How Do Base Rules Constitute a Virtual World?, International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique, tom 35 (2022), open access
 • R. Pałosz, Rule-Creating Activity of EVE Online Players, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, tom 109 (2023) strona wydawcy